Hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2016, triển khai công tác năm 2017
Ngày 16/3/2017 được sự nhất trí của UBND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 với chủ đề:“Hoạt động KH&CN cấp cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các huyện/thành phố”.
Tổng kết cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ IV - năm 2016
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị dân chủ cơ sở năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Thuỷ canh, một kỹ thuật tự trồng rau tại nhà
Bổ sung cơ quan thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ. Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra nhà nước ngành Khoa học và Công nghệ.
Sắp diễn ra Analytica Vietnam 2017
Ứng dụng khoa học tăng năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp
TP.HCM sẽ khai thác Sàn giao dịch công nghệ
Hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng
“Hàng hóa an toàn cho người tiêu dùng” là thông điệp của chương trình Ngày Quyền Người tiêu dùng Việt Nam (15/3) thành phố Hà Nội năm 2017, nhằm góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng với các sản phẩm hàng hóa an toàn và nâng cao vai trò của doanh nghiệp, thể hiện cam kết bảo vệ quyền người tiêu dùng.
Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của ôtô, xe máy
25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy
Công nghệ bảo trì mới, Nhà nước và doanh nghiệp cùng lợi