Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 75/2021/TT-BTC 15/10/2021 Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030
Lượt xem: 3
Tải về 0
Số 510/QĐ-BKHCN 17/03/2021 Quyết định ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp"
Lượt xem: 77
Tải về 0
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị Định 120/2020/NĐ-CP Quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 153
Tải về 0
10/2017/TT-BKHCN 19/07/2017 Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN
Lượt xem: 561
Tải về 8
Quyết định 47 của UBND 07/12/2016 Quyết định 47 của UBND V.v ban hành quy định QL nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh NĐ (2)
Lượt xem: 563
Tải về 23
11/2014/NĐ-CP 31/03/2014 Nghị định 11/2014/NĐ-CP ban hành nghị hoạt động thông tin khoa học công nghệ
Lượt xem: 433
Tải về 1
05/2010/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư 05/2010/TT-BKHCN ngày 2/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 488
Tải về 0
23/2011/TT-BKHCN 31/03/2014 Thông tư số 23/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng cho các Sở KH&CN.
Lượt xem: 487
Tải về 0
120/2006/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định 120/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật PCTN
Lượt xem: 510
Tải về 0
37/2007/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập
Lượt xem: 568
Tải về 2
68/2011/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 68/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung nghị định 37/2007/NĐ-CP
Lượt xem: 478
Tải về 0
158/2007/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định về danh mục, vị trí chuyển đổi công tác của cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 437
Tải về 1
157/2007/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Lượt xem: 564
Tải về 0
111/2009/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 111/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 383
Tải về 0
54/2009/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
Lượt xem: 394
Tải về 0
49/2009/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ
Lượt xem: 382
Tải về 0
127/2004/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 127/2004/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học công nghệ
Lượt xem: 396
Tải về 0
47/2009/NĐ-CP 22/11/2013 Nghị định số 47/2009/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Lượt xem: 159
Tải về 0
87/2006/NĐ-CP 19/11/2013 Nghị định số 87/2006/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ
Lượt xem: 192
Tải về 1
75/2012/NĐ-CP 19/11/2013 Nghị định 75/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
Lượt xem: 206
Tải về 0
1234

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 06/GP-STTTT ngày27/8/2021

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN