DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Kế hoạch Luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định năm 2022 và những năm tiếp theo2023KHSố 825/KH-SKHCN05/05/2023
2Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ2023Quyết định số 963/QĐ-SKHCN05/05/2023
3Công văn vv lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai TSTN hàng năm, kê khai TSTN bổ sung năm 2022 2023CVSố 1250/SKHCN-KHTH05/05/2023
4Thông báo Về việc kê khai tài sản, thu nhập hàng năm và bổ sung năm 2022 theo quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP2023TBSố 1272/TB-SKHCN05/05/2023
5Thông báo V/v công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 20222023TBSố 35/TB-SKHCN05/05/2023
6Quyết định Về việc tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các tập thể thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, năm 20222023Số 01/QĐ-UBND05/05/2023
7Quyết định v/v công nhận Danh hiệu thi đua và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 20222023Số 1393/QĐ-SKHCN05/05/2023
8Quyết định Về việc khen thưởng thành tích trong công tác của Sở Khoa học và Công nghệ năm 20202023Số 221/QĐ-UBND05/05/2023
9Quyết định vv nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức2023Số 63/QĐ-ƯDDV05/05/2023
10Quyết định vv nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức2023Số 150/QĐ-ƯDDV05/05/2023
11Quyết định vv đánh giá, xếp loại mức chất lượng năm 2022 đối với các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KHCN2023Số 224/QĐ-ƯDDV05/05/2023
12Quyết định Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức2023Số 210/QĐ-SKHCN05/05/2023
13Quyết định vv công bố công khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 20222023Số 1404/QĐ-SKHCN05/05/2023
14Quyết định vv công khai tình hình quản lý sử dụng xe ô tô năm 20222023Số 1472/QĐ-SKHCN05/05/2023
15Quyết đinh vv công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc năm 20222023Số 1471/QĐ-SKHCN05/05/2023
16Quyết định vv công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công năm 20222023Số 1470/QĐ-SKHCN05/05/2023
17Quyết định vv công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 20222023Số 125/QĐ-SKHCN05/05/2023
18Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20222023Số 126/QĐ-SKHCN05/05/2023
19Quyết định vv ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của sở KH&CN tỉnh Nam Định2023Số 89/QĐ-SKHCN05/05/2023
20Quyết định Về việc ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Khối Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định2023Số 85/QĐ-SKHCN05/05/2023
12345678910...

Bản quyền thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Nam Định

Địa chỉ:  1A Trần Tế Xương, Tp Nam Định

Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam Định số 02/GP-STTTT ngày 16/8/2022

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Trần Minh Hoan - Giám đốc sở KH&CN

  
Chung nhan Tin Nhiem Mang