DANH SÁCH CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định / VB Công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Quyết định công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của sở KH&CN tỉnh Nam Định2021Quyết định số 447/QĐ-SKHCN10/05/2021
2Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của sở KH&CN Nam Định2021Quyết định số 491/QĐ-SKHCN10/05/2021
3Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 của Sở KH&CN Nam Định2021Quyết định số 495/QĐ-SKHCN10/05/2021
4Quyết định công bố công khai giao nhiệm vụ KHCN tỉnh Nam Định đợt 1/20212021Quyết định số 420/QĐ-UBND10/05/2021
5Quyết định giao quản lý thực hiện các nhiệm vụ KHCN đợt II năm 20212021Quyết định số 507/QĐ-SKHCN10/05/2021
6Quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN tỉnh Nam Định đợt II năm 20212021Quyết định số 938/QĐ-UBND10/05/2021
7Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng, DVKHCN2021Quyết định số 41/QĐ-ƯDKHCN05/05/2021
8Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trung tâm Ứng dụng, dịch vụ KHCN2021Quyết định số 45/QĐ-ƯDDV05/05/2021
9Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán thu chi ngân sách năm 20212021Quyết định số 41/TĐ-TĐC07/04/2021
10Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 20212021Quyết định số 42/QĐ-TĐC07/04/2021
11Quyết định công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 20202021Quyết định số 328/QĐ-SKHCN10/03/2021
12Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 20202021Quyết định số 16/QĐ-SKHCN01/03/2021
13Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 20202021Quyết định số 1006/QĐ-SKHCN26/02/2021
14Quyết định vv công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 20192021Quyết định số 1011/QĐ-SKHCN26/02/2021
15Quyết định vv công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công năm 20202021Quyết định số 1469/QĐ-SKHCN26/02/2021
16Quyết định vv công khai tình hình quản lý sử dụng xe ô tô năm 20202021Quyết định số 1470/QĐ-SKHCN26/02/2021
17Quyết định vv công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc năm 20202021Quyết định số 1471/QĐ-SKHCN26/02/2021
18Quyết định vv công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 20202021Quyết định số 150/QĐ-SKHCN26/02/2021
19Quyết định vv công bố công khai quyết toán thu, chi NSNN năm 20192021Quyết định số 186/QĐ-TĐC23/02/2021
20Quyết định công bố công khai sử dụng kinh phí thu - chi ngân sách năm 2019. TTUD2021Quyết định số 131/QĐ-ƯDDV23/02/2021
123456
Sở khoa học và Công nghệ Nam Định
Giấy phép của Sở Thông tin và Truyền thông Nam định số 02/GP-STTTT ngày 12/07/2018
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Mai Thanh Long - Giám đốc Sở.
Điện thoại: 0228 3868359
Phát triển bởi Sở khoa học và Công nghệ Nam Định @2006 - 2010. Bản quyền đã đăng ký