Tổng số: 219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2928/QĐ-UBND 02/07/2019 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử
Lượt xem: 256
Tải về
2962/QĐ-UBND 09/07/2019 Quyết định về việc sáp nhập Trường Tiểu học A Giao Thịnh, Trường Tiểu học B Giao Thịnh thành trường Tiểu học Giao Thịnh
Lượt xem: 297
Tải về
2960/QĐ-UBND 09/07/2019 Quyết định 2960 của UBND huyện về việc sáp nhập Trường Tiểu Hồng THuận A, Trường tiểu học Hồng Thuận B và Trường tiểu học Hồng Thuận C thành Trường tiểu học Hồng Thuận
Lượt xem: 226
Tải về
2961/QĐ-UBND 09/07/2019 Quyết định 2961 của UBND huyện về việc sáp nhập Trường Tiểu học Giao Tiến A, Trường Tiểu học Giao Tiến B và Trường tiểu học Giao Tiến C thành trường tiểu học Giao Tiến
Lượt xem: 246
Tải về
2959/QĐ-UBND 09/07/2019 Quyết định số 2959 của UBND về việc sáp nhập Trường Tiểu học Giao Thiện A, Trường Tiểu học Giao Thiện B thành trường Tiểu học Giao Thiện
Lượt xem: 284
Tải về
275/QĐ-HĐND 10/07/2019 Quyết định số 275/QĐ-HĐND Về việc triệu tập kỳ họp thứ Tám- Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 300
Tải về
2968/QĐ-UBND 10/07/2019 Quyết định số 2968 của UBND về việc kiện toàn BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Giao Thủy giai đoạn 2019-2020
Lượt xem: 246
Tải về
2969/QĐ-UBND 10/07/2019 Quyết định số 2969 của UBND huyện về việc kiện toàn Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện Giao Thủy, Giai đoạn 2019-2020
Lượt xem: 238
Tải về
526/KH-UBND 12/07/2019 Kế hoạch số 526 của UBND huyện về việc kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính nhà nước và công vụ tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, thị trấn
Lượt xem: 294
Tải về
299/QĐ-BCĐ 15/07/2019 Quyết định số 2999 của BCĐ xây dựng chính quyền điện tử về việc ban hành quy chế hoạt động của BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử huyện Giao Thủy
Lượt xem: 297
Tải về
12345678910...