Dịch vụ đo lường và thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nam Định

Ngày cập nhật: 21/11/2017

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG T. NAM ĐỊNH

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

- Mã Phòng Thử nghiệm điện – điện tử: VILAS 810

- Mã Phòng Thử nghiệm hóa: VILAS 811

- Mã Kiểm định/hiệu chuẩn: N 296;  ĐK 39; VILAS 1040

- Mã Phòng Thử nghiệm VLXD: LAS XD 314

 I. Giới thiệu chung:

1. Tên giao dịch:  Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

2. Trụ sở: Số 1A Trần Tế Xương, Phường Vị Hoàng, TP. Nam Định.

3. Điện thoại: (0228) 3639402/ 3639403

4. Số tài khoản:  4801 0000 450011 tại  Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nam Định

5. Mã số thuế: 06 000 15375 – 004.

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng: là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nam Định; có chức năng thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ công về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước; cung ứng các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

2. Nhiệm vụ và năng lực:

     - Bảo quản, duy trì và khai thác hệ thống chuẩn đo lường của tỉnh phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đo lường. Giám định về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa khi được cấp có thẩm quyền giao;

     - Hiệu chuẩn, kiểm định về đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa trong phạm vi khả năng được công nhận hoặc chỉ định.

     - Tổ chức thực hiện chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, qui chuẩn kỹ thuật trong phạm vi được công nhận;

     - Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

     - Thực hiện các hoạt động tư vấn dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

     - Triển khai các chương trình đề tài, dự án thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tổ chức nghiên cứu áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

     - Tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ; liên doanh, liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo qui định của pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức

- Lãnh đạo Trung tâm;

- Phòng Hành chính tổng hợp;

- Phòng Kiểm định hiệu chuẩn đo lường;

- Phòng Thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa.

IV. NĂNG LỰC HIỆN TẠI

A. Về đo lường: Đã đăng ký, được chỉ định  kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn phương tiện đo 7 lĩnh vực:

1. Đo lường Khối lượng:

- Đo xác định khối lượng theo yêu cầu;

- Kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các phương tiện đo:

2. Đo lường Áp suất:

- Kiểm định,hiệu chuẩn,  hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

3. Đo lường Dung tích

- Kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

4. Đo lường Điện – điện từ

- Kiểm định, hiệu chỉnh các phương tiện đo sau:

5. Đo lường Độ dài

- Đo, xác định chiều dầy, độ dài sản phẩm.

- Kiểm định, hiệu chuẩn/hiệu chỉnh phương tiện đo sau:

6. Đo lường Nhiệt độ

- Hiệu chuẩn các phương tiện đo sau:

7. Đo lường lực

B. Về thử nghiệm:

1. Thử nghiệm Cơ lý (LAS XD 314)

- Thử nghiệm vật liệu xây dựng và thí nghiệm hiện trường các chỉ tiêu sau:

2. Thử nghiệm Hóa học (VILAS 811)

- Danh mục các đối tượng/phép thử:

3. Thử nghiệm Điện- điện tử (VILAS 810)

- Thử nghiệm các chỉ tiêu của dây điện, cáp cách điện bằng PVC, thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự sau:

C. Các hoạt động đo lường/thử nghiệm khác :

- Kiểm định thiết bị X quang y tế (thông thường, CT scaner);

- Kiểm xạ (Đo suất liều bức xạ, khảo sát, đánh giá an toàn bức xạ);

- Đo thử nghiệm điện trở hệ thống chống sét, tiếp địa máy.

File đính kèm: Gioi thieu Trung tâm.doc
:: Văn bản khác
- Thông báo về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KHCN Đợt I năm 2019
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt I năm 2019
- Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2019
- Thông báo việc tuyển chọn tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN
- Danh mục các nhiệm vụ KH&CN tỉnh Nam Định đợt II năm 2018
- Thông báo Kết quả thi tuyển và dự kiến những người trúng tuyển viên chức
- Thông báo thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo danh mục tài liệu, thời gian và địa điểm tổ chức ôn tập thi tuyển viên chức
- Danh sách những người đủ điều kiện thi tuyển viên chức năm 2017
- Thông báo tuyển dụng và đơn đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2017
- Đăng ký tham gia Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ