Chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đảm bảo sáng tạo, bảo hộ và khai thác sở hữu trí tuệ
cập nhật: 07/11/2018 14:33:44

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Ban soạn thảo đề án Chiến lược sở hữu trí tuệ (SHTT) quốc gia tại Hà Nội ngày 19/10/2018. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng ban soạn thảo Chu Ngọc Anh đã tham dự và chủ trì cuộc họp.

 Trong vài thập niên gần đây, các quốc gia thành công đều là những nước thành công trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa trên tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế dựa trên khai thác tài nguyên tri thức và đổi mới sáng tạo. Hệ thống SHTT đã trở thành công cụ quan trọng để phát triển và sử dụng nguồn tài nguyên tri thức. Cùng với xu thế toàn cầu hóa và phát triển kinh tế tri thức, SHTT trở thành động lực phát triển kinh tế, duy trì lợi thế cạnh tranh và xây dựng quốc gia sáng tạo. Với quan điểm đó, Chiến lược SHTT quốc gia được xây dựng với mục tiêu tạo ra hệ thống SHTT quốc gia hiệu quả gồm 3 yếu tố: sáng tạo, bảo hộ và khai thác SHTT. Xây dựng chính sách SHTT quốc gia nhằm thúc đẩy việc đóng góp của SHTT trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua việc tạo môi trường sáng tạo liên tục, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo của quốc gia, hướng tới mục tiệu Việt Nam trở thành quốc gia sáng tạo; phát triển hệ thống SHTT hiệu quả để đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng tạo của viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và cá nhân, làm gia tăng tài sản trí tuệ cho xã hội, tạo ra các thương hiệu nổi tiếng, khai thác chỉ dẫn địa lý, nguồn gen, tri thức truyền thống..., góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; chính sách phát triển SHTT quốc gia gắn kết chặt chẽ với các chính sách phát triển kinh tế quốc gia; hình thành các ngành công nghiệp thâm dụng SHTT, gia tăng đóng góp đáng kể vào GDP.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu về Đề cương chiến lược SHTT quốc gia, kế hoạch xây dựng chiến lược..., Ban soạn thảo sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh Đề cương và thực hiện các công việc tiếp theo để sớm xây dựng xong Chiến lược SHTT quốc gia trong năm 2019.

Nguồn: http://khoahocvacongnghevietnam.com.vn

:: Tin khác
- Sáng chế: Đồng hồ chơi cờ handmade
- Thông báo về việc hướng dẫn, tư vấn cho các tổ chức, cá nhân tham dự Cuộc thi Sáng chế 2018
- Hợp tác với WIPO về triển khai Hệ thống quản trị đơn sở hữu công nghiệp
- Vai trò của sáng chế trong phát triển kinh tế
- Thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
- Nông dân sáng chế thành công máy sấy tiêu sạch bằng tia hồng ngoại
- Cuộc thi sáng chế 2018- Sáng tạo công nghệ cho cuộc sống hàng ngày
- Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2018
- Đẩy lùi hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ Con người là yếu tố then chốt | Chính sách - Pháp luật
- Tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử