Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020
cập nhật: 31/10/2017 08:37:16

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 đã được Cục Sở hữu trí tuệ lên kế hoạch cụ thể. Cục cũng đã có nhiều hoạt động, từng bước khẳng định vai trò và vị thế quan trọng của sở hữu trí tuệ trong đời sống kinh tế, xã hội.

 Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành việc xây dựng và trình ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020. Chính vì vậy hoạt động tổ chức triển khai chương trình này tiếp tục được thực hiện khẩn trương.

Cụ thể, Cục đã tổ chức thu nhập đề xuất từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tổng số đơn vị tham gia đề xuất là 148 đơn vị, trong đó có 48 địa phương, 48 tập đoàn, công ty, 19 viện nghiên cứu, 9 hội và hiệp hội, 19 trường đại học, cao đẳng và 5 đơn vị khác. Tổng số dự án được đề xuất là 279 dự án, trong đó có:

Dự án áp dụng sáng chế, giải pháp hữu ích phục vụ việc quản lý và phát triển tài sản trí tuệ: 52 dự án.

Dự án xây dựng và vận hành mô hình quản lý tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp và tổ chức khoa hoc, công nghệ: 31 dự án.

Dự án tập huấn và đào tạo về sở hữu trí tuệ: 21 dự án.

Dự án xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý: 43 dự án, nhãn hiệu chứng nhận: 40 dự án, nhãn hiệu tập thể: 39 dự án.

Dự án bảo hộ, áp dụng và phát triển giống cây trồng mới: 14 dự án.

Dự án tăng cường hiệu quả thực thi về sở hữu trí tuệ: 5 dự án.

Dự án tuyên truyền, quảng bá, hội thảo, xúc tiến thương mại: 14 dự án.

Các loại dự án khác: 20 dự án.

Từ việc đề xuất, đăng ký tham gia Chương trình năm 2017 của các đơn vị cho thấy đã có bước đột phá, dịch chuyển lớn về quan điểm tiếp cận đối với hoạt động bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ so với giai đoạn 2011 - 2015: đa dạng về chủ thể tham gia đề xuất (Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp lớn, hiệp hội doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học); phong phú về loại dự án; đầy đủ về lĩnh vực triển khai và toàn diện về nội dung.

Kết quả đề xuất dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình năm 2017 cho thấy ngành khoa học và công nghệ nói chung và sở hữu trí tuệ nói riêng đang từng bước khẳng định vai trò và vị thế quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đã chủ động liên hệ, gặp gỡ, trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ để đề xuất các nhiệm vụ, đặt hàng tư vấn chuyên môn, hỗ trợ bảo hộ, quản trị và phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, sáng chế tìm kiếm các giải pháp sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Số lượng dự án về áp dụng sáng chế, quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, xây dựng và tăng cường hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ tăng mạnh so với các năm trước. Cục đã tổ chức 23 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ của các dự án thuộc Chương trình 68 giai đoạn 2016 - 2020.

Đối với hoạt động quản lý các dự án thuộc Chương trình, Cục đã thực hiện việc tổ chức kiểm tra và cấp phát kinh phí kịp thời đối với các dự án Trung ương quản lý; hướng dẫn và tham gia hội đồng nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện các dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý (Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên...); đôn đốc, giám sát việc thực hiện dự án của các đơn vị được giao chủ trì; tổ chức nghiệm thu 24 dự án; đã đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tiến hành nghiệm thu 32 dự án Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý; đã hoàn tất công tác thanh quyết toán đối với 66 dự án trong số 122 dự án cần thanh quyết toán./.

Nguồn: sohuutritue.net.vn 

 

:: Tin khác
- Vai trò của sáng chế trong phát triển kinh tế
- Sáng chế xe lăn điện giá rẻ của sinh viên Quảng Bình
- Việt Nam trở thành Chủ tịch Đại hội đồng WIPO
- Tìm ra vi khuẩn khống chế vi rút gây dịch sốt xuất huyết
- Sáng chế chất xúc tác khử oxy bằng hydro ra khỏi dầu nhiệt phân sinh khối được đánh giá cao
- Sáng chế mô tô điện 200 mã lực của nhóm sinh viên Canada
- Nghiên cứu, xây dựng thuật toán và chương trình sinh mã cho máy dập lõi thép máy biến áp cỡ lớn, điều khiển tự động
- Nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải điện tử gia dụng
- Khởi động công cụ tra cứu cơ sở dữ liệu về sáng chế các nước ASEAN
- Tạo điều kiện tối đa cho phát triển lĩnh vực sở hữu trí tuệ vươn lên nhóm dẫn đầu trong ASEAN